• Facebook Social Icon
Gaelic Courses

Fàilte!


I am a qualified Gaelic Medium Secondary School & Ùlpan Teacher in the Outer Hebrides of Scotland. My husband and I have a croft with around 30 sheep. As well as teaching Scottish Gaelic to Adults worldwide, I help him on the croft. March to May are our busiest time with lambing and with less teaching time available. Outwith that period I run my own virtual school full-time, helping students of all ages. Some learn Gaelic as a hobby in a structured way, others are preparing for Gaelic University/College exams or want to develop their Gaelic Communication Skills. I look forward to welcoming you to my Hebridean Gaelic School Community. Tha mi a' coimhead air adhart fàilte a thoirt dhuibh!

Le deagh dhùrachdan

Ann Desseyn - Nic a' Chùbair (Cooper)

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig
Feuch e! Gaelic Taster Course
Cùrsa Ro-ìre - Gràmar na Gàidhlig
Na h-uain
Cùrsa Còmhraidh Luchd-Tòiseachaidh
Cupa Cofaidh
Còmhradh
Leuman Part 1 Barrachd Gràmair
Air a' chroit
Eacarsaichean Gràmair le faidhlichean fuaime
Eacarsaichean Gràmair a bharrachd
Bùstair Uibhist
Mearachdan - Deachdadh le faidhlichean fuaime
Ath-sgrùdadh
Mìosachan

© Copyright www.gaeliccourses.com - Ann Desseyn 2016 

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL INDEMNITY AND PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Westminster Insurance Policy 77577 Exp. 28/02/2021

GAELIC COURSES

OUTER HEBRIDES