Gaelic Business Development Internships.

Ma tha ùidh agad greis-gnìomhachais ghoirid a dhèanamh ann an Uibhist còmhla riumsa an ath-bhliadhna, leig fios dhomh ro 31/10/2020. Gheibh thu cothrom Gàidhlig a bhruidhinn fad's a tha thu ag ionnsachadh mu cunntasachd, margaideachd, làrach-lìn, obair leasachaidh, teagaisg..... Bidh agallamhan a' tachairt san t-Samhainn. Tha mi an dùil gum bi cothroman eadar-dhealaichte ann airson feadhainn a tha deònach seo a dhèanamh. 

Location:            Uibhist a Tuath / Isle of North Uist

Business:            www.gaeliccourses.com and www.intacconsulting.com

When:                  February - 2 weeks or June - 4 weeks

Hours:                 35 per week

Requirements:  Gaelic Student (Lower Intermediate) CAN-DO attitude, Punctuality,                                             interested in pursuing a career in business, eager to study.

 

You will get the opportunity to:

 

Assist with general administration
Assist with project development and planning

Assist with social media management

Shadow class teaching
Study Business Courses (e.g. Excel, HSE)

 

Benefits:

Gaelic Work Environment, Dream Location

Skills Development & Certification Support

Development of Gaelic dialogue skills

Get coached/mentored.


Accommodation and transport not provided.

© Copyright www.gaeliccourses.com - Ann Desseyn 2016 

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL INDEMNITY AND PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Westminster Insurance Policy 77577 Exp. 28/02/2021

GAELIC COURSES

OUTER HEBRIDES